Tel.:
GG:

Prace inżynierskie

gall-9Tytułem inżyniera mogą posługiwać się osoby, które ukończyły studia I stopnia – zazwyczaj podejmowane na uczelniach o profilu stricte technicznym. Samo słowo “polytechnos” pochodzi z języka greckiego i nawiązuje do kogoś, kto biegle porusza się w wielu dziedzinach, mając w nich rozległą wiedzę. Obecnie utożsamiane jest z ośrodkiem akademickim, który w swoich murach uczy nauk ścisłych lub przyrodniczych, na których skupiają się zazwyczaj uniwersytety lub tzw. akademie rolnicze.

Zgodnie z reformą, zwaną Procesem bolońskim, przeprowadzoną pod koniec dwudziestego wieku, prace dyplomowe na studiach I stopnia w trybie inżynierskim przedkłada się po ok. 3,5 latach nauki (tj. 7 lub 8 semestrów, co różni je od typowych studiów licencjackich). Dzięki zdaniu egzaminów oraz pozytywnych ocenach za stworzone prace inżynierskie, absolwenci mogą podjąć naukę na II stopniu studiów prowadzonych przez dowolną uczelnię wyższą.

Zastanawiasz się jak napisać pracę inżynierską? Praca dyplomowa na kierunku ścisłym musi być stworzona na podstawie specjalistycznej literatury technicznej, która kompleksowo opisuje poszczególne zagadnień. Bardzo często tematy prac inżynierskich dotyczą rozwiązywania problemu lub w przypadku kierunków informatycznych – projektowania prostej aplikacji lub automatyzacji popularnych narzędzi czy sprzętu. W takich przypadkach nie obejdzie się bez programowania czy skomplikowanych obliczeń wymagających pomocy ze strony doświadczonych specjalistów lub wykształconych praktyków, z którymi współpracujemy. Dla nich pisanie prac inżynierskich nie jest niczym trudnym i są w stanie dostarczyć odpowiednich materiałów i opracowań.

Zapraszamy serdecznie do współpracy!

Pomagamy przy pisaniu prac inżynierskich na kierunkach