Tel.:
GG:

Prace licencjackie

page1-img1W 1999 roku przyjęto tzw. Deklarację Bolońską, która wprowadziła znaczącą zmianę związaną z podziałem nauki na studia I, II i III stopnia. Kariera na uczelni wyższej rozpoczyna się od studiów licencjackich, które kończą się zazwyczaj zarówno napisaniem pracy licencjackiej, jak i zdaniem egzaminu podsumowującego 3-letni okres zdobywania wiedzy na konkretnym kierunku. Wówczas osoby mogą posługiwać się tytułem naukowym licencjata, co łączy się również z posiadaniem wykształcenia wyższego.

Stworzenie pracy dyplomowej wymagane jest do pozytywnego zakończenia studiów I stopnia. Jak pisać pracę licencjacką? Wiąże się to z przygotowaniem dzieła, które nawiązuje do kierunku studiów – przybliża, opisuje lub nawet rozwiązuje problem z dyscypliny dotyczącej konkretnego zagadnienia bądź obszaru naukowego. Każda praca dyplomowa podzielona jest na wstęp, rozdziały, podrozdziały oraz podsumowujące zakończenie, w którym obalamy lub potwierdzamy założoną wcześniej tezę. Wbrew pozorom, prace licencjackie, w których krytycznie podchodzi się do początkowych pomysłów i weryfikuje się je na różne sposoby, są ciekawsze, a także lepiej odbierane przez komisje egzaminacyjne.

Mówi się, iż gotowa praca licencjacka to dzieło odtwórcze, polegające nie na tworzeniu nowej wiedzy, ale przede wszystkim mające na celu weryfikację umiejętności rozumienia oraz praktycznego posługiwania się zdobytą podczas studiów znajomością danej dyscypliny naukowej. Z tego powodu tematy pracy licencjackiej zazwyczaj dotyczą zagadnień, z którymi studenci mają do czynienia w codziennej pracy zawodowej lub są nimi zainteresowani jako pasjonaci (dotyczy np. pisania prac o marketingu, psychologii, dziennikarstwie czy zarządzania biznesem).

Zapraszamy serdecznie do współpracy!